Behandelingen

Behandelingen

Standaard voetbehandeling
Na een anamnese (vraaggesprek met relevante bijzonderheden) en een voet- en nagelonderzoek worden uw voeten gedesinfecteerd en begin ik met het knippen van de nagels, het verzorgen van de nagelomgeving, het verwijderen van eelt, likdoorns en kloven. Dit gebeurt hygiënisch, vakkundig en pijnloos.

Eventueel kunnen er blauwdrukken van uw voeten gemaakt worden om afwijkingen in kaart te brengen en het juiste schoenadvies te geven.

Bovendien bied ik specialistische voetzorg op het gebied van:

De Diabetische voetzorg
Mensen met Diabetes Mellitus hebben sneller kans op het krijgen van voetcomplicaties. Dit kunnen neurologische complicaties zijn zoals het uitvallen van het oppervlakkige en/of diepte gevoel in de voeten, maar er kan ook stijfheid van gewrichten optreden. Tevens kunnen de bloedvaten worden aangetast. Als het gevoel in de voeten ontbreekt, zal men pijn in de voeten niet voelen, waardoor wondjes onopgemerkt kunnen blijven. Dit kan bij mensen met Diabetes Mellitus tot ernstige complicaties leiden.

 

De medisch pedicure is bij uitstek opgeleid om voeten van personen met Diabetes Mellitus adequaat en zorgvuldig te onderzoeken,  te behandelen en te adviseren over eventuele voetzorg. Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen, moet jaarlijks bijgeschoold worden en moet de medisch pedicure voldoen aan de eisen die ProVoet en ProCERT hieraan stellen.

Hiervoor moeten diverse congressen en cursussen bezocht worden.

Reumatische aandoeningen
Mensen met reumatische aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, en overige vormen van artritis (gewrichtsontstekingen) maar ook artrose (gewrichtsslijtage), hebben vaak moeite met het verzorgen van hun voeten, omdat de handen dit niet goed meer toelaten. De voeten vertonen vaak een afwijkende stand, zoals platvoeten, knik- of spreidvoeten. Ook de tenen veranderen van stand, de zogenaamde klauw- of hamertenen. De behandeling van mensen met een reumatische aandoening wordt vaak vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Zorg ervoor dat u bij de eerste behandeling altijd een goedkeuring c.q. verwijskaart van de huisarts heeft. Samen met de factuur kunt u dan een (eventuele) vergoeding aanvragen bij de ziektekostenverzekeraar.

Verlamde voeten of spasticiteit van de voeten.
Voor mensen met verlamde voeten of spasticiteit van de voeten en/of ledematen is het vaak niet mogelijk om de voeten zelf te verzorgen. De medisch pedicure is geschoold in het verzorgen van deze (risico)voeten.